Mirores

by Ani Glass

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      £11.99 GBP  or more

     

1.
2.
3.
03:49
4.
04:02
5.
03:42
6.
01:01
7.
03:28
8.
9.
10.
02:35
11.

credits

released March 6, 2020

Written & produced by Ani Saunders | Ysgrifennwyd a chynhyrchwyd gan Ani Saunders
Mixed by Llion Robertson | Cymysgwyd gan Llion Robertson
Mastered by Gethin John at Hafod | Mastro gan Gethin John yn Hafod
Artwork by Ani Saunders | Gwaith Celf gan Ani Saunders

license

all rights reserved

tags

about

Ani Glass Cardiff, UK

Ani Glass is the persona of Cardiff-based electronic pop musician, producer and artist, Ani Saunders. Glass sings in her native languages Welsh and Cornish.

“Music for the end of the world, and the start of a new one." Laura Snapes - Pitchfork

Ani is also known for her work with The Pipettes, joining in 2008 to record the Martin Rushent-produced Earth Vs. The Pipettes album.
... more

contact / help

Contact Ani Glass

Streaming and
Download help

Report this album or account

Track Name: The Ballet of a Good City
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

The Ballet of a Good City

Y diafol yn llechu
Cysondeb anghysondeb
The ballet of a good city
Cymeriad cyhoeddus cyn cwsg
A criss-cross quick conversation
In the ballet of a good city
Adfywio wrth neidio
Yr egni yn tywynnu
Moving along, moving along
he ballet of a good city


The Ballet of a Good City

The devil lurks here
Consistently inconsistent
The ballet of a good city
A public preacher, praise be!
A criss-cross quick conversation
In the ballet of a good city
The energy intoxicates
Rest and regenerate
Moving along, moving along
The ballet of a good city
Track Name: Peirianwaith Perffaith
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

Peirianwaith Perffaith

Bale newydd, hen esgidiau blêr
Cam heb amcan, symudiad sigledig
Ydwyf, ydwyf, ydwyf, ydwyf
Good morning, and it is a very good morning in Wales

Cadw at ymylon y stryd
A’r galon yn glyd
Y peiriant wnaeth newid y byd

Strydoedd yn symud
Peirianwaith perffaith
Strydoedd yn symud, peirianwaith
Strydoedd yn symud
Peirianwaith perffaith
Strydoedd yn symud

Anatomeg dinas a dyn
Economeg sy’n gweld bod peiriant yn
newid y byd


Perfect Machinery

New ballet, worn out shoes
A step in the dark, a shaky start
I do, I do, I do, I do
Good morning, and it is a very good morning in Wales

The edges grow nearer
The heart beats faster
The machine changed the world

As long as we’re moving
Perfect machinery
As long as we’re moving, perfection
As long as we’re moving
Perfect machinery
As long as we’re moving

The anatomy of man and machine
The engine of dreams
It pays to change the world
Track Name: Ynys Araul
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

Ynys Araul

Sŵn y camau’n atsain swyn wrth droedio gyda’r wawr
Yr afon tanom, llonydd, llwyd
A’r golau’n gysur gwag

O fy Nuw
Mae’r dorf yn ddilyw ac mae’r nos yn fyw
Dilyn ysbrydion wna rhai
Tra fod dy galon ar gau

Ynys araul, meddwl gwag sy’n gweld
Llonydd yw’r bryd, fe ddisgleiriai
Tawel yw’r byd heb dy wên


Serenity
Our footsteps echo spells as we march towards twilight
The river is grey and lifeless
The light too weak to guide us

Oh, my Lord
The nights are awash with hopeless crowds
The haunting sounds of broken hearts

Serenity, the mind is empty
Through the stillness I see the silence without your smile
Track Name: Y Cerrynt
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

Y Cerrynt

Ystafell newydd yn chwilio am stori
Coedwig o adeiladau yn codi
Edrych mewn trwy’r ffenestri
Does dim lloeren na theledu yn fan hyn

Ond ni’n gaeth i gerrynt cynydd
‘mond afonydd sydd yn rhydd

Creigres o fariau a gwestai gwag
Cotiau’n gwibio heibio tuag adref
O, droednodyn!
Dyna i ti ddegawd sydyn
Yn fan hyn


The Current

New rooms search for a story
Forsets of buildings grow
Camera-secura, as they lie empty
Like paintings from the future

We are bound by the raging current
Only the rivers run free

Past the reef of bars and hotels
A school of coats rush home
Oh, footnote!
That decade passed me by
Didn’t it fly?
Track Name: Cariad
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

Cariad

Mi a baraf i ddyn araf
Or a garaf ryw ogerydd
I lyfasu, fy lliw lasu
A’m lliasu em lliosydd
Gwn na’m cery gwan y’m pery
Gwas a’th ery gwys ith ddyrydd
A llafuriais fy lleferydd


Love

I shall create a song for a gentle person that I love
To permit my complexion to burn pale and to overcome me and my lusts
I know that you do not love me
For you I wrought my speech
Track Name: I.B.T
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

IBT

Oh, yes I know, oh, yes I know, oh, yes I know,
oh, yes I know, oh, yes I know
Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom,
Freedom is coming, oh, yes I know
Oh, power, oh, power, oh, power,
Power is coming, oh, yes I know
Track Name: Mirores
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

Mirores

Hwylio bob un haul yn hel atgofion
Rhwyfo bob un llyn a'r sêr uwchben
Cofio gweld y byd yn colli calon

Heaven, stars and money
Mond i'r sawl sy'n cyfri

Awen, awen, awen
Mirores, Mirores, Mirores
Mirores ov vy

Clywed straeon hirfaith am y storm
Berw gwyllt y dorf yn wledd i'r blaidd
Amau pob anwybod, cestyll tywod

Heaven, stars and money
Dyna'r cyfan sydd gen ti

Nerth ha nel an lanwes kosel
Gwyns an nos dre'n sita spavel
Miras, miras bys pan welen
Gwolow kler an loer ha'n awen

Mirores

Sailing the suns of memory
Rowing the rivers and stars above
I remember losing hope

Heaven, stars and money
For those who count

Muse, muse, muse
Mirores, Mirores, Mirores
Mirores and me

I heard stories of the storm
And the wolves
Grains of doubt built sandcastles

Heaven, stars and money
That’s all you’ve got

The strength of a silent tide
The night wind blows through steady streets
The clear sky paints a guiding light
Track Name: Goleuo'r Sêr
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

Goleuo’r Sêr

O mae’n flêr, o gawn ni oleuo’r sêr?
Paradwys nid ond mewn gerddi
ond fe gawn ddawnsio yn y cysgod tan ein tro ni

Arllwys fy mywyd mewn i’r ddinas
Gorffwys ond yn teimlo’n wanach


In Darkness

In darkness the stars shine brighter
Paradise haunts gardens
but we’ll dance in the shadows until they listen

I pour my soul into the streets
Resting only makes me weak
Track Name: Cathedral in the Desert
Catherdral in the Desert

Collective hallucination
Silhouettes everywhere
Collective hallucination
Silhouettes everywhere
This time it’s different

Cathedral in the desert
We are a floating congregation
Dyma sŵn dodrefn plentyndod
(This is the sound of childhood furniture)

The myth of a good place
That’s why I find it hard you see
We are controlled by buildings
The myth of a good place
That’s where you’ll find your odyssey
We are controlled by buildings

The captain of this vessel would like to draw your attention to the following safety procedures
Track Name: Agnes
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

Agnes

Gwastraffu ieuenctid ar heneiddio
Ble’r wyt ti nawr, ar ddiwrnod clir?
Lliwiau oer pan na ddaw’r haul
Gwyneb gwlad a grëwyd gennyt
Paid camu dros y llinell!

Ond mae pawb yn chwilio am iachawdwriaeth dragwyddol

Rydym ni yn gymylau yn crwydro’r awyr
Yn newid
Ni ellir gweld y rhan fwyaf o bethau
Sawl sgwâr yn adlewyrchu golau
Digon i ddallu neu i ddiflannu
Trydan yn treiddio drwy’r canfas

Beth yw’r gaeaf heb yr haf?

Cymaint o bethau mwy i ddrysu amdanynt
Felly pam hyn?
Chwilio am gysur mewn person gwag
Llenwi’r lle â thawelwch


Agnes
Wasting youth on growing old
Oh, fair day, where are you?
Cooling colours soften the sun
I see the land in your lines

But we’re all searching for eternal salvation

We are but drifting clouds
We change
No one can see it all
Squares of light reflect so brightly
Blindly concealing
As electricity penetrates the canvas

What is winter without summer?

There are greater things that weigh us down
So why this?
An empty soul cannot console
It fills the air with darkness
Track Name: The Rising of the Moon
*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

The Rising of the Moon

Lies sita re beu ran a’w bywnans... Londres... ha lies sita na vien vy ynno... Yerusalem, Rom, Berlin... mes ha my maw y’n Tiredh Ughel, Dulynn o an sita war an gorwel dhyn ni.
Radio Iwerdhonn o krevva es an Home Service fest a-venowgh. Y fedha ow poesa war an gewer yn gwiryonedh. Ha kefrys y hwelsyn ni an mirway marthys ma – The Rising of the Moon – yn mirji byghan esa yn Delyowboll.
Yth esa tri hwedhel ynno, onan war an mes o hwedhel pur Gernewek, marnas an blasow Gwydhelek, yn kever den yth o gwell ganso mones dhe’n prison es diharas dhe dhen a frappyas ev rag gelwel gowleveryas warnodho.
Yth o an nessa huni yn kever tus esa owth assaya gortos tren. Yth esa gorsav byghan genen dhe’n termyn ne, kyns es an Doktour Beeching. Yma kov dhymm a boenya di yn-unn waytya gweles an Six- Five Special. Ott o an dowlenn gynse yn kever ilow- tros yn Kortyb. Nyns esa pellwolok genen ni, mes yma kov dhym a weles an Six-Five Special gans Pete Murray yn-dan eneba yn chiow ow howetha, gans the Six-Five Special’s coming down the line, the Six-Five Special’s right on time, mes ny vedha’n Six-Five Special ow tones dhe Dhelyowboll. Na fors fatell vo, yth o an tressa huni selys war wari-mir gans an Ardhoedhes Gregory, mes re bia nowisys an termyn dhy dermyn an Bresel Rydhses. Yth esa eth pur, pur dewl yno genev vy. Y fedha ow korra browagh ynov.
Wosa kavoes an bladenn y’n eur ma, tro hy ogas hwegh deg bledhen a-wosa, y hwonn vy y’n eur ma dell o gwari-hwardh herwydh gis pur Wydhalek. Wosa henna yth esa hwans dhymm a vones di hag y fydhen vy ow koslowes worth Radyo Iwerdhon. Yth o da genev an hwedhlow yn kever bughwesyon yn Radio Iwerdhon. Res awosa my dhe glywes Gwydhalek pell kyns dell glywis vy Kernewek, yw tra goynt dh’y leverel. Henn yw, ha my ow trehedhes Iwerdhon yth esen vy ow synsi meur anodho dhe ran a’n Tiredh Ughel. Yma an rannyans ma yn Kernow. Kyn na yllir mones moy es pymp po hwegh milder a-dhiworth an mor, y fyth unn enep ow mires tro ha’n Kledh, ha’n enep arall ow mires tro ha’n Dyghow. Rag henna y fydh an gwynsow eno ow mones a-dhiworth an Arthros, mes war an tu arall, was arvor an Dyghow, y’th esa palmwydh tevys.
Yw henna lowr?


The Rising of the Moon

Many cities have been part of my life... London... and many cities where I have never been... Jerusalem, Rome, Berlin... But when I was a boy in North Cornwall, Dublin was the city on the horizon.
The Irish radio was stronger than the Home Service very often. It would depend on the weather in truth. And also we saw that wonderful film, The Rising of the Moon, in the little cinema that was in Delabole.
There were three stories in it, one in the countryside that was a very Cornish story, except for the Irish accents, about a man who preferred to go to prison than apologise to a man he struck for calling him a liar.
The second one was about people who were trying to wait for a train. There was a little station at the time, before Doctor Beeching. I remember running there hoping to see the Six-Five Special. That was the first programme about pop music on the BBC. We hadn’t got a television, but I remember seeing the Six-Five Special with Pete Murray presenting in my friend’s house, with the Six-Five Special’s coming down the line, the Six-Five Special’s right on time, but the Six-Five Special didn’t come to Delabole. Anyway, the third one was based on a play by Lady Gregory, but the period had been changed to the period of the War of Independence. There was a very, very dark atmosphere in it. It terrified me.
Now that I’ve got hold of the DVD, almost sixty years afterwards, I know now that it was a comedy, after a very Irish mode.
After that I wanted to go there, and I used to listen to the Irish radio. I liked the stories about cowboys on the Irish radio. I must admit that I heard Irish long before I heard Cornish, which is a very strange thing to say. That is, when I reached Ireland I was considering it as part of North Cornwall. There’s this division in Cornwall. Although one cannot go more than five or six miles from the sea, one face looks towards the North, and the other face looks towards the South. Therefore the winds there are from the Arctic, but on the other side there are palm trees growing.
Is that enough?

If you like Ani Glass, you may also like: